2018 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %25, zarar eden müşteri oranı %75’tir.